Demoex

Låt Ormstaskolan förbli en F-6 skola tills vidare

Tidigare beslutades att Ormstaskolan skulle omvandlas från F-6 skola till F-5 skola från år 2009 till år 2010. Nu föreslår barn- och ungdomsnämnden att beslutet skjuts upp tills vidare. Läs mer här s. 100-101.

(F-6 = förskola, låg- och mellanstadium.)

Ska vi anta förslaget?

Logga in för att rösta i denna omröstning.

För

Inga betyg ännu

Den senaste befolkningsprognosen visar att elevökningen inte blir så stor som enligt tidigare prognoser, det innebär att det inte finns skäl att Ormstaskolan behöver omvandlas till F-5 skola.