Demoex

Detaljplan för området Upprätta-Lingsberg

En detaljplan har upprättats för området Upprätta-Lingsberg. Detaljplanen innebär att som mest 11 nya småhus byggs inom området, som idag består av 41 tomter. Området ligger nära Angarnssjöängen. Läs mer här s. 64-96.

Ska vi anta detaljplanen?

Logga in för att rösta i denna omröstning.

Emot

(1 betyg)

Länken går till sidor som verkar behandla ett helt annat område, Kragsta Uthamra?