Demoex

Omröstning

Intern fråga: Samarbete med Piratpartiet?

Piratpartiet kommer ställa upp i kommunalvalet nästa år. Då blir de förmodligen en konkurrent till Demoex, såvida vi inte inleder ett samarbete… Läs mer här.

Ska vi fråga om Piratpartiet vill samarbeta med oss i kommunalvalet?

Logga in för att rösta i denna omröstning.

Motionsförslag: Låt kommunen ta över demokratiforumet (detta forum!)

Läs om motionsförslaget och debatten här!

Ska vi lägga fram denna motion?

Logga in för att rösta i denna omröstning.

Justering av verksamhetsområden för vatten och avlopp

Förslaget är att kommunen delegerar kommande beslut om justeringar av vatten och avloppsnätet till Vallentunavatten AB. Läs mer här s. 102-114.

Ska vi anta förslaget?

Logga in för att rösta i denna omröstning.

Låt Ormstaskolan förbli en F-6 skola tills vidare

Tidigare beslutades att Ormstaskolan skulle omvandlas från F-6 skola till F-5 skola från år 2009 till år 2010. Nu föreslår barn- och ungdomsnämnden att beslutet skjuts upp tills vidare. Läs mer här s. 100-101.

(F-6 = förskola, låg- och mellanstadium.)

Ska vi anta förslaget?

Logga in för att rösta i denna omröstning.

Detaljplan för området Upprätta-Lingsberg

En detaljplan har upprättats för området Upprätta-Lingsberg. Detaljplanen innebär att som mest 11 nya småhus byggs inom området, som idag består av 41 tomter. Området ligger nära Angarnssjöängen. Läs mer här s. 64-96.

Ska vi anta detaljplanen?

Logga in för att rösta i denna omröstning.

Förhöjda VA-avgifter inom området Upprätta-Lingsberg

I detaljplaneområdet Upprätta-Lingsberg föreslås “särtaxa”, d.v.s. förhöjda VA-avgifter med 20 procent utöver gällande VA-taxa på grund av utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Läs mer här s. 54-61.

Ska vi anta förslaget?

Logga in för att rösta i denna omröstning.

Lokala miljömål för Vallentuna

Kommunstyrelsens tillsatta miljögrupp har förslagit tre fokusområden för kommunens lokala miljömål. Läs mer här s. 8.

Ska vi anta miljögruppens förslag?

Logga in för att rösta i denna omröstning.

Anta detaljplanen för bostadsområdet Skoga

Det finns en detaljplan för området Skoga mellan Gävsjövägen och Björnstigen med 37 planerade villatomter. Läs mer här s. 18-53.

Ska detaljplanen för Skoga antas?

Logga in för att rösta i denna omröstning.

Anta gatukostnadsutredningen för bostadsområdet Skoga

En utredning har föreslagit hur kostnaden (drygt 8 miljoner kronor) för nytt gatunät i området Skoga (mellan Gävsjövägen och Björnstigen) ska fördelas på de befintliga fastigheterna och de 37 planerade villatomterna. Läs mer här s. 1-17.

Ska utredningens förslag antas?

Logga in för att rösta i denna omröstning.

Rapportering av ej verkställda beslut

Socialnämnden har inkommit med rapport kring ej verkställda beslut. Det finns inga sådana att rapportera för närvarande. För att se rapporten, klicka här s 401 f.

Kan vi godkänna socialnämndens rapport?

Logga in för att rösta i denna omröstning.